WMC: Fryeburg, Lake Region, Sacopee @ Poland 2013 vs WMC: GNG@ Poland 2017

No performances of common athletes found for 5000 Meter Run