WMC: Fryeburg, Lake Region, Sacopee @ Poland 2013 vs WMC:Freep, GNG, Greely, LR, MCW@Poland 2019

No performances of common athletes found for 5000 Meter Run