WMC: Fryeburg, Lake Region, Sacopee @ Poland 2013 vs WMC: Greely, LR, MCW @ Poland 2018

No performances of common athletes found for 5000 Meter Run