WMC: FA, Pol, SV @ Lake 2019

Naples, ME

WMC: FA, Pol, SV @ Lake 2019 vs WMC: Kenn, Gray, MCW @ Lake Region 2015

No performances of common athletes found for 5000 Meter Run