WMC:Freep, GNG, Greely, LR, MCW@Poland 2019 vs WMC: Fryeburg, Lake Region, Sacopee @ Poland 2013

No performances of common athletes found for 5000 Meter Run