WMC:Freep, GNG, Greely, LR, MCW@Poland 2019 vs WMC: Sacopee, Waynflete @ Poland 2011

No performances of common athletes found for 5000 Meter Run