09:07
Class B Girls State XC
Nov 02, 2019
11:31
Class B NM Girls
Oct 26, 2019
24:13
FOC SEEDED GIRLS Race
Oct 05, 2019
19:28
2018 Class B Girls State XC
Oct 28, 2018
14:51
Girls NM B Regional Race
Oct 21, 2018
21:47
Freshman Girls Race FOC
Sep 30, 2018