WMC: Kenn, Gray, MCW @ Lake Region 2015

Naples, ME

WMC: Kenn, Gray, MCW @ Lake Region 2015 vs WMC: Traip, Wayn, Wells, Pol @ Lake Region 2018

No performances of common athletes found for 5000 Meter Run