WMC: FA, Pol, SV @ Lake 2019 vs WMC:Poland @ Lake Region 2020

No performances of common athletes found for 5000 Meter Run